Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • dokončením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí
 • kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky zákazníkovi prodávajícím
 • potvrzení objednávky je doručeno na Vámi uvednou e-mailovou adresu do 48 hodin, telefonické objednávky bez uvedení e-mailové adresy nepotvrzujeme
 • každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit telefonicky či e-mailem a to bez udání důvodu, stačí uvést jméno, adresu a název objednaného výrobku
 • vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím
 • provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám, v případě, že požádáte o odstranění Vašich údajů z databáze, bude tak učiněno neprodleně

Dodací lhůty

 • Dodací lhůty jsou 6 - 10 týdnů, v případě atypických úprav postelí může být dodací lhůta i delší. V případě, že byla objednávka učiněna v předvánočním období (druhá polovina října až konec roku) může dojít k prodloužení dodací lhůty.

Dodací podmínky

 • Dopravu zajišťujeme vlastním vozem nebo přepravní službou Toptrans. Nevybíráme žádné zálohy předem, za zboží se platí hotově při převzetí (doručení). Zboží je dodáváno v částečně demontovaném stavu. Zákazníka informujeme 3 - 5 dní předem o přesném termínu doručení.
 • Nebude-li kupující objednané zboží schopen převzít ve sjednaném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího. Nebude-li kupující objednané zboží schopen převzít, navrhne mu prodávající náhradní termín doručení v rozmezí 8 - 12 týdnů.
 • Prodávající dopraví zboží k prvním dveřím domu.
 • Prodávající nemá povinnost stěhovat nábytek po domech a bytech.
 • V dopravě zdarma není zahrnuta vynáška zboží do bytu. Cena vynášky se pohybuje v rozmezí 100,- Kč až 600,- Kč (podle počtu pater). Služba vynášky je doplňková, dopravce si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů.

Platební podmínky

 • Za zboží se platí hotově při převzetí (doručení).

Záruka

 • Záruční doba je podle zákona stanovena v délce 24 měsíců. Doba začíná běžet od data převzetí. Ke zboží je přikládán daňový doklad, který slouží i jako záruční list.

Záruka se nevztahuje na:
 • přirozené opotřebení a stárnutí (oxidace dřeva) během užívání
 • na násilné poškození (rýhy, prasklé části výrobku)
 • na nevhodné používání
 • na nehody, které nemůže výrobce ovlivnit

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

 • V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dní, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den od fyzického převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno písemně nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.

Co musí obsahovat písemné odstoupení od smlouvy?
 • jméno a příjmení
 • adresa doručení
 • číslo daňového dokladu (faktura, prodejka)
 • kontakt (email, telefon)

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak musí být zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Zboží nesmí vykazovat známky montování a používání. Je nutné myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel. Skutečně vynaložené náklady jsou vždy posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány formou ponížené částky za vrácené zboží.

Zboží posílejte doporučeně a pojištěně, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).


Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech
 • výrobek (zboží) byl použitý
 • výrobek je poškozený
 • výrobek není kompletní
 • výrobek byl upraven a vyroben na přání zákazníka (atypické úpravy rozměrů)
 • výrobek byl namořen na přání zákazníka

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme peníze složenkou nebo na Váš účet nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Všechna práva vyhrazena

Veškerý obsah webových stránek (výrobky, texty, popisy výrobků, fotografie, grafika, bannery, zdrojový kód atd.) jsou majetkem firmy Truhlářství Miroslav Šteker a patří k duševnímu vlastnictví firmy. Jakékoliv kopírování, upravování nebo napodobování byť jen části našich výrobků je zakázano!

Případné kopírování bude hodnoceno jako krádež a porušení autorských práv a bude postupováno dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.